مهمان

صفحه اختصاصی نمایندگان

درباره شرکت
نام شرکت
هوشمندسازه ایرانیان
مدیر عامل
محمدمهدی شجاع فر
آدرس
پانزده خرداد فلکه دوم ساختمان نوا واحد 9
معرفی شرکت

 

رزومه

محمد مهدی شجاع فر

شماره تماس :+989377448008 - +989112534751

آدرس امیل:

  mahdishojafar@yahoo.com

mahdishojafar@gmail.com

mahdishojafar@hotmail.com

 

تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد برق گرایش الکترونیک (بهمن91 تا اسفند93)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان نور، معدل کل: 19.18 

 • کارشناسی برق گرایش الکترونیک (مهر 82 تا شهریور 88)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان لاهیجان، معدل کل: 14.55

 

مدارک دیگر:

 

 

 • مرداد 1389 مجتمع فنی حرفه ای ساری EWB))Electornic work branch Technical and Vocational 
 • مهر  1389 مجتمع ایران همراه          Telecom Technical and Vocational
 • تیر 1390   مجتمع فنی تهران           primary AVR (40 hours)
 • تیر 1391    مجتمع فنی تهران          Professional AVR (30 hours)

 

تجربیات کاری:

 

 •  

 

 • (Sep 2012 - Already)              Aria IdehTabarestan Quality Control engineer

 

 

 • (Sep 2014 - Already)              SardaGarm Parchin Project Planning And control supervisory - Construction of 400 units NamakAbrood - ATLAS IRANIAN

 

 • (Sep 2011 - Sep 2014)                         Gaam Electronic Welding Machine As Quality Control engineer and Repairment engineer

 

 • (Jul 2011 - Sep 2011)              TabloKhazar Sari, Iran As Expert in Production and   Manufacturing electronic components

 

 • (Apr 2010 - Apr 2011)                       ZomorodAbiTabarestan Sari, Iran As Expert in Production and Manufacturing electronic components

 

 • (Apr 2009 - Apr 2010)                       Iranhamraah Sari, Iran As instructor in Mobil technical & Professional Repair Training

 

 

 

 

 

R & D   (Research and Development)

 

 • ICESAL: ECG Signal Nonwide-spreading Analyzing for Detects Ischemia Available In Android OS            HN10111010873
 • LLLA: New Efficient Channel Assignment Method in Wireless Mesh Networks

IBICA 2013: 143-152

 • ICEE: ECG Signal Analyzing for Detects Ischemia Available In Android OS

LCEE-FA-1155-925

 • M.sc Final Project:(Feb. 2013 – Feb. 2015) Cardiac Arrhythmia Diagnosis System Design And Detects Ischemia Available In Android OS

 guide master: Dr H.A Adrang, Advisor: Dr S.S.Mohseni score:19.24

 

 • B.sc Final Project:(April. 2009 – Oct. 2009) Robotics & IndustryAdvisor: Dr A.A Ghadimi score: 20.0

 

Other projects:

 

 • (March. 2011) “line Follower Robot”   Advisor & conductor: M.R F.Abedini

 

 • (April. 2011) “Wireless Connection”   Advisor & conductor: M.R F.Abedini

 

 

 

LANGUAGES

 

English                                 Comprehension & Conversation                                   Fluent

 

 

 

Technical program

 

AutoCad & Autodesk

National Instruments Lab VIEW

PCB  &  ALTUM  Designer

AVR studio 4

Code Vision AVR C Compiler

Proteus 7 Professional

MATLAB 7

H - spice  &  P - Spice

EWB

 

 

 

PROGRAMMING

 

ASEMBLE

C PROGRAM

VISUAL STUDIO

 

اخبار شرکت

سمینار ارتباط با صنعت دانشکده های فنی استان مازندران

خلاصه خبر :

برگزاری سمینار
هوشمندسازه ایرانیان
ادامه مطلب

تبلیغات 95/1/15

خلاصه خبر :

تبلیغات 95/1/15
هوشمندسازه ایرانیان
ادامه مطلب

تبلیغات 94/7/15

خلاصه خبر :

تبلیغات 94/7/15
هوشمندسازه ایرانیان
ادامه مطلب
مقالات
تماس با ما
آدرس :
پانزده خرداد فلکه دوم ساختمان نوا واحد 9
تلفن :
01133204753
فکس :
شماره همراه :
09112534751
ایمیل :
mahdishojafar@yahoo.com
آدرس سایت :
شبکه های اجتماعی :