خانه هوشمتد آکو زنجان

مدیرعامل : سعید محمودی
زنجان - زنجان

تجارت هوشمند برنا مهر

مدیرعامل : ولی الله دستوری
تهران - تهران

پی.برج.سازه

مدیرعامل : محمد بحرینی
كرمان - جیرفت

-

مدیرعامل :
لرستان - بروجرد

خانه هوشمند ایده آل

مدیرعامل : نوین تحویلی دوست
البرز - کرج

روشن گستران هوشمند کردستان

مدیرعامل : محمد مولان زاده
آذربايجان غربي - سردشت

هارمونی

مدیرعامل : امین یاوری
كرمانشاه - کرمانشاه

مدیرعامل :
تهران - تهران