مهمان

مقاله ها

عنوان مقاله : بررسی نقش سیستم مدیریت هوشمند (EBMS )در بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان
خلاصه مقاله : سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(EBMS ) با بکارگیری از آخرین تکنولوژی ها در صدد آن است که شرایطی ایده آل همراه با مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها پدید آورد. از آن جایی که محدود بودن منابع انرژی همواره یکی از مشکلات بزرگ بشر بوده است و شهر سازی درنقاط مختلف کشور از جمله عوامل مهمی می باشد که در اتلاف انرژی در ساختمان دارای اهمیت بسیار می باشد . در نتیجه ایجاد یک سری تغییرات در ساختمان قادر به جلوگیری از هدر رفت منابع مختلف مورد استفاده در بخش های گرمایشی/ سرمایشی و غیره می باشد. با طراحی سیستم های مختلف هوشمند که مقدار مصرف انرژی در ساختمان را به طور درست مدیریت کرده و یا از انرژی های پاک مثل خورشید و باد و .... استفاده می کند میزان ،مصرف انرژی را به حداقل می رسانیم. در این مقاله، نمونه هایی از طراحی و نصب سیستم مدیریت هوشمند در کشور مورد بررسی قرار گرفته و ضمن مقایسه تطبیقی به ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود اشاره شده است.
گردآورنده:
دسته بندی : مقالات پروژه های هوشمند
مشاهده متن کامل مقاله بررسی نقش سیستم مدیریت هوشمند (EBMS )در بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان
عنوان مقاله : بررسي روشهاي مختلف كنترل هوشمند بيمارستان در جهت بهينه سازي مصرف انرژي
خلاصه مقاله : در اين مقاله، به بررسي روشهاي مختلف كنترل هوشمند بيمارستانها پرداخته و با استفاده از شبيه سازي يك بيمارستان به طور نمونه، روشي بهينه جهت هوشمندسازي آن ارائه شده است. هدف از انجام اين مقاله، بررسي فضاهاي مختلف بيمارستاني از منظر نيازمندي به كنترل هوشمند و شناسايي روشها، تجهيزات و پروتكل­هاي مناسب مانيتورينگ و هوشمندسازي مطابق با استاندارد EN 15232 مي­باشد. با توجه به نقش حیاتی فاکتورهایی چون دقت، سرعت و اطمینان در حوزه درماني و همچنین با توجه به آسیب­پذیری سیستم بهداشتی و درمانی از خطاهای انسانی، مديريت هوشمند و اتوماسیون اين مراکز در تامين امنيت و آسایش بيماران، استفاده از نور طبيعي در فضاهاي درماني، صرفه جويي در مصرف انرژي و كنترل مناسب دما، رطوبت و كيفيت هوا، نقش داشته و مدیریت اموال، پرسنل، بیماران و تجهیزات را در غالب یک سیستم یکپارچه در بر می­گیرد. نتايج حاصل از شبيه­سازي نشان مي­دهد كه حدود 20 درصد مصرف انرژي كاهش يافته كه تاثيرات قابل توجه­اي در كاهش هزينه­هاي تاسيساتي جاري و آتي بيمارستان دارد.
گردآورنده:
دسته بندی : مقالات پروژه های هوشمند
مشاهده متن کامل مقاله بررسي روشهاي مختلف كنترل هوشمند بيمارستان در جهت بهينه سازي مصرف انرژي
عنوان مقاله : سیستم مدیریت ساختمان و مصرف انرژی
خلاصه مقاله : یاران ههای انرژی، هزین ههای ناشی از مصرف 􀀯􀀯 اره: بدون تردید هدفمند ش 􀀯􀀯 اش ای جدید در زمینه 􀀯􀀯 ن رو فناور یها و نوآور یه 􀀯􀀯 رژی را بالا م یبرد و از ای 􀀯􀀯 ط ان 􀀯􀀯 غل ش از پیش به عنوان یک 􀀯􀀯 ای کاهش و مصرف بهینه حام لهای انرژی بی 􀀯􀀯 رو شه ضرورت مطرح م یشود، حال چه فرقی م یکند شما در یک آپارتمان زندگی کنید تان و یا مراکز 􀀯􀀯 ید یا مدیر بیمارس 􀀯􀀯 کونی، مدیر کارخانه باش 􀀯􀀯 یا در یک مجتمع مس بهداشتی و درمانی، در یک مؤسسه آموزشی فعالیت کنید یا مالک هتل باشید و... مهم این است که باید مدیریت مصرف انرژی را در دست بگیرید. سیستم مدیریت ک م یکند چگونه از 􀀯􀀯 ما کم 􀀯􀀯 به ش )Building management system( اختمان 􀀯􀀯 س هدررفت انرژی در بخش ساختمان جلوگیری کنید. البته را ههای دیگری را هم در آینده به شما همراهان پیشنهاد خواهیم کرد، اما فراموش نکنید که علاوه بر قانون هدفمند کردن یاران هها، قانون دیگری در خصوص الگوی مصرف انرژی در راه است.
گردآورنده:
دسته بندی : مقالات پروژه های هوشمند
مشاهده متن کامل مقاله سیستم مدیریت ساختمان و مصرف انرژی