نوع اول:Building Management System)BMS ) :ا توماسیون ساختمان

Centrally monitoring :به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی اطلاق می شود که به منظور مانیتورینگ و کنترل یکپارچه قسمت های مهم و حیاتی در ساختمان نصب می شوند .
Centrally controlling:پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرمان به آنها به نحوی که  عملکرد اجزای مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و در شرایط بهینه و با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصیص منابع انرژی فقط به فضاهای در حین بهره برداری و کاهش هزینه های انرژی بین 35 تا 40درصد میباشد.

نوع دوم :SMARTیک سطح هوشمند منطقی است که با برنامه ریزی و کنترل اتوماسیون ساختمان در تمامی فضاها با سطح دسترسی برنامه ریزی شده در قالب سناریوهای هوشمند برای
کاربرها در ساختمان تعریف میشود .از جمله سیستم هایی که در حوزه خدمات هوشمندسازی مورد توجه قرار می گیرد ، می توان به موارد زیراشاره نمود:

روشن و خاموش کردن چراغ ها بر اساس تردد
- روشن و خاموش کردن چراغ ها بر اساس میزان نور
- روشن و خاموش کردن چراغ ها بر اساس برنامه های از پیشتعریف شده
- دیمرینگ چراغ ها
- کنترل پرده برقی به صورت دستی و خودکار
- کنترل سیستم سرمایش وگ رمایش
- کنترل پریزهای برق
- سیستم اعلام حریق
- سیستم دزدگیر
- سیستم اعلام نشت گاز
- سیستم اعلام وجود مونوکسید کربن
- سیستم قفل هوشمند درب
- سیستم کنترل پارکینگ خودکار

- سیستم نظارت تصویری
- سیستم آبیاری خودکار
- سیستم روشنایی هوشمند فضاهای عمومی
- کنترل تجهیزات توسط ریموت کنترل
- کنترل تجهیزات از طریق تلفن
- کنترل تجهیزات از طریق کلیدهای هوشمند
- کنترل تجهیزات از طریق مانیتورهای لمسی
- کنترل تجهیزات از طریق موبایل های تحت سیستم عامل آندروید و مکینتاش