.

 • راه حل مطلوب جهت اضافه کردن سرمایه به دارایی های شما .
 • کاهش نقش نیروی انسانی در کنترل تجهیزات و در نتیجه کاهش خطای سیستم کنترل .
 • نگهداری ورا هبری سیستم به صورت برنامه ریزی شده و در نتیجه کاهش هزینه های تعمیر ونگهداری
 • افزایش عمر مفید تجهیزات و ادوات و کاهش نرخ خرابی .
 • ایجاد یک اتوماسیون قابل انعطاف و قابل گسترش بدون محدودیت در ساختمان ، سهولت کنترل .
 • تامین ایمنی ساختمان و سلامت محیط زندگی .
 • مدیریت ساختمان هنگام بروز حوادث .
 • کنترل و ثبت دقیق میزان بهره برداری از قسمت های مختلف ساختمان .
 • فراهم آمدن تکنولوژی بالا در ساختمان برای افراد خانواده .
 • بالا بردن سطح راحتی و آسایش زندگی .
 • زیبا سازی و دکوراسیون همگون فضای داخلی با تجهیزات زیبا برای سلیقه های مختلف .
 • لذت از یک زندگی لوکس .
 • سادگی استفاده از تجهیزات هوشمند .
 • کنترل از راه دور و ارتباط با سیستم هوشمند