در دنیای امروزی، پیشرفت فناوری در حال ایجاد تحول در محیط زندگی و کار ما میباشد. این فناوری در شاخه های گوناگون متناسب با نیازهای جدید بشر شکل گرفته و به سرعت در حال پیشرفت میباشد.

ما اکثر زمان روزانه خود را در محل کار و خانه خود سپری میکنیم. مسلما از شرایط محیط پیرامون خود باید رضایت کامل داشته باشیم. بدیهی است که اکثر نیازهای ما در محیط زندگی و کار ما ایجاد شده و باعث شکل گیری فناوری های جدید میگردد.

واژه "هوشمند" یکی از راهکارهای فناوری برای اجرای خودکار و بدون دخالت بشر در انجام کارها میباشد. اجرای کاری که همواره دقیق و منظم و به بهترین شکل ممکن خواهد بود.

"ساختمان هوشمند" در واقع طرحی نوین و جهانی از فناوری است که در خصوص رفع یک نیاز بزرگ بشر، یعنی رفاه، آسایش و راحتی میباشد. اما علاوه بر این نیاز، صرفه جویی انرژی و امنیت باعث ایجاد توجیه اقتصادی این فناوری گردیده است.

"ساختمان هوشمند" ساختمانی است که ساکنان آن به راحتی بتوانند تمام سیستمها و تجهیزات الکتریکی خود را از راه دور و نزدیک و با ساده ترین و راحت ترین شکل ممکن و به دلخواه خود، کنترل، تنظیم و مدیریت نمایند.

هدف اجرای پروژه های هوشمندسازی میتواند تبدیل فضا به یک فضای متمایز و لوکس، تبدیل ساختمان به یک ساختمان با مصرف بهینه انرژی و یا تبدیل خانه به یک خانه مدرن و امن با مدیریت هوشمند باشد.

همچنین ما ساختمانی را "هوشمند" مینامیم که دارای "مغز و هوش" باشد. تا در مواقع مختلف و بدون نیاز به دخالت ما، سیستم های گوناگون در داخل ساختمان کارایی های ویژه از خود نشان دهند.

مفهوم هوشمندسازی در اصل یک پارچه کردن تمام سیستم های الکتریکی ساختمان برای مدیریت و کنترل میباشد.

این سیستم ها شامل سیستم روشنایی، سرمایش و گرمایش، پرده برقی و تجهیزات موتوری، سیستم های حفاظتی و امنیتی، دزدگیر، پریزهای برق، صوتی و تصویری و... بوده که در ادامه در بخش "سیستم جامع اتوماسیون خانگی" توضیح داده میشوند.

ساختمان هوشمند به دو دسته کلی تقسیم میشود که در قسمت "تفاوت اتوماسیون خانگی و BMS" به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است.