در می سال 2014، خانوارهای ایالات متحده آمریکا 610 میلیون تجهیز متصل به اینترنت دارند و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 2014 و 2015 این میزان از 650 میلیون به 780 میلیون افزایش یابد. همچنین از سال 2014 تا 2015، مشترکین ایالات متحده آمریکا به ترتیب به میزان 4.7 و 6 میلیارد دلار بر روی سیستم‌های خانه هوشمند، تجهیزات و نرم افزار هزینه می‌نمایند.

 بازار خانه هوشمند و اتوماسیون منزل در دنیا رونق بسیاری یافته است. سیاست‌های اتخاذ شده در کشور‌های مختلف، مسائل اقتصادی، قیمت انرژی و آگاهی محیطی از جمله عوامل اصلی و تاثیرگذار بر تقاضا در این بازار می‌باشند. Zpryme، موسسه تحقیقاتی فعال در زمینه شبکه هوشمند، پیش‌بینی نموده است سرانه سرمایه‌گذاری خانوارهای کشور‌های انگلیس و کانادا در سال 2014 بیش از ایالات متحده آمریکا در زمینه سیستم‌های خانه هوشمند خواهد بود. اهم نتایج بدست آمده از بررسی بازار‌ خانه هوشمند در سه کشور انگلیس، کانادا و ایالات متحده توسط این موسسه به شرح زیر می‌باشد: 

 
در ژوئن سال 2014، خانوار‌های انگلیس 135 میلیون تجهیز متصل به اینترنت دارند و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 2014 و 2015 این میزان از 152 میلیون به 173 میلیون افزایش یابد. همچنین از سال 2014 تا 2015، مشترکین انگلیسی به ترتیب به میزان 2.5 و 3.1 میلیارد دلار بر روی سیستم‌های خانه هوشمند، تجهیزات و نرم افزار هزینه می‌نمایند
 

در ژوئن سال 2014، خانوارهای کانادایی 63 میلیون تجهیز متصل به اینترنت دارند و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 2014 و 2015 این میزان از 72 میلیون به 86 میلیون افزایش یابد. همچنین از سال 2014 تا 2015، مشترکین کانادایی به ترتیب به میزان 0.66 و 0.79 میلیارد دلار بر روی سیستم‌های خانه هوشمند، تجهیزات و نرم افزار هزینه می‌نمایند
 

در می سال 2014، خانوارهای ایالات متحده آمریکا 610 میلیون تجهیز متصل به اینترنت دارند و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 2014 و 2015 این میزان از 650 میلیون به 780 میلیون افزایش یابد. همچنین از سال 2014 تا 2015، مشترکین ایالات متحده آمریکا به ترتیب به میزان 4.7 و 6 میلیارد دلار بر روی سیستم‌های خانه هوشمند، تجهیزات و نرم افزار هزینه می‌نمایند
 

شاخص‌های تعداد تجهیز متصل به اینترنت و هزینه در زمینه شبکه هوشمند در سال 2014 بر خانوار‌های انگلیس، کانادا و ایالات متحده آمریکا به طور خلاصه در جدول زیر آمده است.