هدف از سیستم اتوماسیون ساختمانی[1] معمولاً کنترل و مانیتورینگ تأسیسات مکانیکال، برقی، سیستم‌های امنیتی و ایمنی شامل فن کویل ها، پمپ‌ها، انواع سنسورها، دمپرها، عملگرها، سیستم‌های دسترسی[2]، سیستم روشنایی، سیستم‌های صوتی و تصویری و سیستم اعلام و اطفاء حریق می‌باش