هوشمند سازی مبتنی بر پروتکل EIB

 تکنولوژی یکپارچه و هوشمند مدیریت تجهیزات الکتریکی ساختمان است که به نحوی قابل اتصال به خط اطلاعاتی این سیستم می­باشد. با نصب یک خط کنترلی این سیستم در ساختمان، کلیه تجهیزات الکتریکی، صرفاً با قرار گرفتن عملگر سخت افزاری مورد نیاز به این سیستم متصل شده و نیازی به ایجاد و نصب خطوط کنترلی جدید نیست. سیستم EIB علاوه بر قابلیت سازگاری با سیستم BMS که منفک از EIB می­باشد، امکان بکارگیری مستقل در واحد ساختمانی را دارد.