این فایل آموزشی مربوط به مشخصات فنی ماژول اس ام اس tis  می باشد. همچنین توضیح در مورد نحوه نصب، سیم کشی و برنامه ریزی آن در سیستم هوشمند است