تاریخچه تکامل سیستمهای کنترلی و هوشمند ساختمان به همراه معایب و مزایای هر یک از سیستمها در فایل پیوست که با فرمت pdf  می باشد قابل دانلود می باشد