به گزارش رادیو اقتصاد، پیروز حناچی اظهار داشت: کیفیت ساخت و ساز، فرایندی رو به رونق، افزایش و ارتقاء است و صنعتی سازی به تحقق آن کمک می کند اما به معنی ساخت و ساز کیفی نیست.

وی افزود: برای تولید ساختمان و مسکن کیفی باید به عناصر پایداری، مقاومت، طراحی، عوامل محیطی و سازگاری با شرایط اقلیمی و آب و هوایی، عمر ساختمان، مصالح و از همه مهم تر مجریان ذیصلاح و کاربران صاحب دانش و مهارت توجه شود.

حناچی اظهار داشت: حتی طراحان باید به چینش تاسیسات برقی و الکترونیک ساختمان هم توجه می کنند و نسل جدید ساختمان هوشمند به طور نمونه تولید شده است که میزان مصرف انرژی را متناسب با شرایط اقلیمی تنظیم می کند و در دوره ای که بهره بردار در ساختمان حضور ندارد، مصرف انرژی به میزان  قابل توجهی کاهش می دهد.

وی افزود: در ساختمان های کیفی و نسل جدید ، از انرژی محیط حداکثر استفاده برای تولید گرما و سرما می شود و در تابستان ها خنک  و در زمستان ها گرم است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در نسل های جدید ساختمان سازی به جای مصرف انرژی، به تولید انرژی از عوامل ساخت و ساز توجه شده که هنوز در مرحله آزمایشی  است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در شهرسازی شهروندمدار، شهروندان از اتفاقات و تصمیماتی که برای شهر آنها گرفته می شود، آگاهی دارند و در بسیاری از کشورهای جهان، طرح ها پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد، به نمایش عمومی گذاشته می شود.

حناچی تاکید کرد: شهرسازی و معماری فرایندی است که به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی وابسته است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: با حفظ ارزش ها می توانیم به شهر اسلامی برسیم، چون ایران مهد دانش و تحقیقات در مورد معماری اسلامی است و می توانیم به ساختمان های کیفی برسیم.