مدير پروژه هتل هوشمند شركت فناپ، ضمن اشاره به حجم بالای بازار تجاری ساختمانهاي هوشمند در جهان گفت: با نگاهي به آمار اتلاف انرژي در ايران به وضوح درمي يابیم، مصرف بي رويه انرژي در بخش ساختمان بیش از ساير بخش هاست.  این میزان حدود 37.2درصد از سهم كل انرژي مصرفی كشور را به خود اختصاص داده است كه قطعاً ارزش ريالي آن، رقم قابل توجهي خواهد بود و این نشان دهنده اهمیت این مقوله در کشورمان است.
وی در تعریف ساختمان هوشمند گفت: ساختمان هوشمند ساختمانی مجهز به زیرساختهای ارتباطی قوی است که به صورت مستمر نسبت به وضعیتهای متغیر محیط عکس‌العمل نشان داده و خود را با آنها وفق می دهد. همچنین ساکنین این ساختمان می توانند با استفاده موثرتری از منابع موجود، امنیت و آرامش خود را افزایش دهند.
احمدی با اشاره به تعریف BMS گفت: BMS سیستمی است که با اجزای خودکنترل، نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر میکند و کنترلرها، سنسورها و عملگرها از اجزای این سیستم هستند. 
مدیر پروژه هتل هوشمند شرکت فناپ با استناد به نظرسنجی شرکت Icontrol گفت: در این نظرسنجی، 90 درصد از مردم امنیت، 78 درصد کاهش مصرف انرژی و 64 درصد از شرکت کنندگان نیز ساده شدن سبک زندگی را از مهم ترین دلایل استفاده از سیستم ساختمان هوشمند می دانند.
وی سناریوهای گوناگونی را برای خانه هوشمند متصور دانست و افزود: سناریوهای گوناگونی برای خانه هوشمند متصور است. برای مثال پرده‌های برقی با طلوع وغروب خورشید، به طور اتوماتیک باز و بسته می ‌شوند و یا فراتر از آن، برای زمان‌های مختلف سال، می توان پرده‌ ها را به گونه ای برنامه‌ ریزی ‌کرد که از آفتاب داغ تابستان در امان باشید. 
احمدی در توضیح این امکانات چنین ادامه داد: زمانیکه در حال خروج از منزل هستید با فشردن یک دکمه، سیستم امنیتی فعال، لامپهای مورد نظر خاموش، سیستم تنظیم دما و دیگر تجهیزات برق مانند اتو، بخاری برقی، تلویزیون و ... خاموش می شوند. بنا‌براین لازم نیست در زمان خروج از منزل تک تک موارد یادشده را کنترل کنید.
احمدی با اشاره به تحولات ساختمان هوشمند در آینده نزدیک افزود: ساختمان هوشمند در آینده ای نزدیک،  ساختمانی کاملا خودکار و متصل خواهد بود که امکان کنترل فعالیت های آن از راه دور وجود دارد و ساختمان متصل، ساختمانی است که همه یا برخی لوازم آن، از طریق یک برنامه موبایل با صاحب خود در ارتباط باشد و کاربر بتواند آن را مدیریت کند.
وی با توجه به این تعاریف، آینده ساختمانهای هوشمند را دارای ویژگی هایی دانست و گفت: در آینده ساختمان هوشمند به « اینترنت اشیاء» تبدیل می شود که می توان از راه دور همه چیز شامل روشنایی، قفل درها و ... را کنترل کرد