سنسور سلامت Health sensor

سنسور TIS-HS-SF-CM یک سنسور حرکتی سقفی با قابلیت تشخیص میزان کیفیت هوا ، رطوبت ، سنسور دما به همراه قابلیت ذخیره 32 ؟؟؟ منطقی درراستای حفظ سلامتی می باشد . قابلیت های منطقی کاربر را مجاز به ایجاد شرایط کنترل دمای اتاق ، درها و پنجره ها در راستای کنترل دما و نور محیط به منظور اطمینان از استفاده مطمئن از سیستم را در مواقع لزوم می نماید .