استفاده از بهترین تجهیزات با کیفیت بسیار عالی و نیز ارتباط آسان کاربر با سیستم هوشمند همواره مهمترین پارامترهای مورد نظر جهت انتخاب برند هوشمند سازی میباشد. تجهیزات TIS آمریکا با به کار گیری فن آوری نوین DIY و استفاده از قطعات با کیفیت بالا این نیاز را بر طرف نموده است و به عبارتی میتوان این برند را جزو بهترین برندهای هوشمند سازی دانست. در این مقاله که توسط تیم فنی شرکت سانیکث گردآوری شده است تجهیزات TIS بصورت کامل معرفی شده اند و خدماتی که میتوان در هوشمند سازی ساختمان های اداری ارائه نمود مورد بررسی قرار گرفته است.