چرا فرکانس 50 و60 مرگبارترین فرکانس برق می باشد .؟ چون هر چقدر از این فرکانس فاصله بگیرم خطر برق گرفتگی فقط بصورت سوختگی می باشد. چرا ؟
 
 
دلایل انتخاب فرکانس 50 و 60 هرتز
 
در اوایل پیدایش صنعت تولید برق، ژنراتورها به علت محدودیتهای مكانیكی ونبودن انرژی لازم قادر به تولید انرژی الكتریكی با فركانس بیش 
از 25 هرتز نبودند. فركانس 25هرتز در آمریكا مورد استفاده قرار می گرفت ، به عنوان 
مثال در شهر نیویورك كمپانی New haven Haretford 
برای راه اندازی لوكوموتیو برقی 
از این فركانس استفاده می كرد وهمچنین در 
شهر بوستون از فركانس 25هرتز برای انتقال 
انرژی الكتریكی مورد نیاز خود استفاده می شد. البته اینگونه نبود كه 25هرتز به عنوان یك فركانس واحد و استاندارد تلقی شود، طوریكه در اروپا فركانسهای 3/2+16 یا 5/12 هرتز نیز استفاده می شد. استفاده از فركانسهای پایین مشكلاتی در سیستم برق آن زمان ایجاد کرد كه یكی از آنها پدیده چشمك زنی در لامپهای روشنایی بود خاموش و روشن شدن متناوب لامپهای روشنایی در فركانسهای پایین كاملا محسوس بود و به علت بالا بودن راكتانس خط ، افت ولتاژ نیز شدیدتر است بنابراین 
لازم است در این خطوط نسبت به سیستمهای با فركانس پایین تر از هادیهای با سطح مقطع بالاتر استفاده شود كه علاوه بر این استفاده از فركانسهای بالا بر خطوط تلفن نیز تاثیر نامطلوب دارد وباعث ایجاد نویز می گردد.
سازندگان ژنراتورها در اروپا با بررسی همه جوانب فركانسی را با عنوان واحد انتخاب كردند و آن را در تمام اروپا به عنوان بك استاندارد 
گسترش دادند . این فركانس 50 هرتز می باشد. برای اولین بار در اروپا یک شركت آلمانی از انرژی الكتریكی با فركانس 50هرتز استفاده كرد.
نكته قابل توجه این است كه درساخت ترانسفورماتورهای قدرت با بالا رفتن فركانس به مواد اولیه كمتری نیاز است و ترانسفورماتور كوچكتر ، سبكتر وارزانتر می شود. برای لامپهایی كه بر اساس تخلیه كار می كتد 40 هرتز می باشد.به همین دلیل مهندسان بر آن شدند تا فركانسهای بالاتری تولید كتد.
در حدود سال 1900 میلادی تكنولوژی ی ساخت توربینهای با سرعت بالا 
به دست آمد وتولید فركانسهای بالاتر میسر كشت و فركانس جدید، توسط سازندگان ژنراتورها انتخاب ومعرفی شداز آنجا كه بیشتر خطوط انتقال در اروپا به یكدیگرمتصل بودند ضرورت انتخاب یك فركانس واحد آشكار گردید . 
 
فركانسهای بالا نیز مشكلاتی به وجود می آورند، به عنوان مثال 
تلفات در خطوط انتقال با بالا رفتن فركانس هر دو استاندارد 50و60 هرتز با سیستم انتقال، ژنراتورها و اکثر مصرف 
كنندر هستند. در این فركانسها پدیده چشمك زنی در لامپهای روشنایی محسوس نخواهد بود و از تاثیر خطوط انتقال بر شبكه های مخابراتی می توان صرف نظر نمود. البته ترانسفورماتورهای قدرت با فركانس 60هرتز نسبت به ترانسفورماتورهای 50 هرتز احتیاج به مواد اولیه كمتری دارند و از نظر اقتصادی به صرفه تر می باشند. به همین دلیل شاید بتوان 
گفت فركانس 60 بهتر از 50 هرتز است