خانه هوشمند در دنیا با نامهایIntelligent HouseیاSmart Home شناخته شده است. خانه ای که نسبت به شرایط محیطی خود و همچنین فرمانهای صاحب خانه بدلیل دارا بودن یک هوش مصنوعی ، می تواند عکس العمل نشان دهد و همچنین این هوش مصنوعی می تواند بصورت اتوماتیک برخی از کارها را انجام دهد .باید دقت داشت که در یک خانه مدرن هوشمند همه توانمندی های تکنولوژی در جهت کاهش خطر برق، افزایش ایمنی در برابر سرقت و نفوذ افراد غیر مجاز به خانه و امنیت در برابر حوادثی مانند آتش سوزی و ... در یک جمله در جهت افزایش ایمنی ، امنیت و آسایش انسان طراحی
شده است. سیستمی که یک خانه معمولی را تبدیل به خانه هوشمند می کند BMS یا سیستم جامع مدیریت ساختمان نام دارد. که امروزه در صنعت ساختمان جایگاه ویژه ای پیدا کرده و زمان آن فرا رسیده تا با استفاده از این سیستم سطح استاندارد اجرای برق پروژه ها را تغییر و کیفیت آنرا افزایش دهیم.
مصرف انرژی در چند دهه اخیر به طور سرسام آوری افزایش یافته است. بعد از بحران انرژی سال 1974 که با بالا رفتن قیمت نفت خام و قیمت انرژی همراه بود، بطور کلی روند مصرف انرژی کمی تغییر کرد و کشورهای بدون نفت در مصرف آن بطور سیستماتیک تر عمل نمودند . به همین دلیل ممالک مصرف کننده انرژی برای جایگزینی انرژی های جدید و صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده بهتر از انرژی های موجود گام برداشته اند.
تا کنون اقدامات مفیدی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور به ثمر رسیده است . اما علیرغم موارد به انجام رسیده، همچنان پتانسیلهای بسیار گسترده ای برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد، که در صورت بکارگیری راهکارهای مناسب، نتایجی همچون کاهش سطح تقاضای انرژی و محدود شدن نرخ رشد رو به افزایش ظرفیت سازی نیروگاهی ، بهبود الگوی تولید، مصرف و بهبود ضریب استفاده از سیستم موجود و آزاد سازی ظرفیت های عرضه برای حضور فعالتر در بازارهای بین المللی انرژی را به دنبال خواهد داشت.
برای رسیدن به چنین هدفی، تولید کنندگان و نیز مصرف کنندگان انرژی نیازمند توانایی برای کنترل و مدیریت سیستم های انرژی بر خود میبا شند . باید خاطر نشان ساخت که تولید کنندگان انرژی ، نیازمند به اطلاعات کافی پیرامون الگوی مصرف خود میباشند تا بتوانند مدیریت موثر و لازم را داشته و همچنین بتوانند قیمت گذاری تولید انرژی و روند برنامه ریزی آن را از حداکثر به سطح متعادل برسانند و مصرف کنندگان نیز باید به میزان مصرف انرژسی خودشان پی ببرند تا بتوانند آن را کنترل کنند . از آنجایی که اتلاف انرژی در ایران در بخش ساختمان بیش از یک سوم انرژی مصرفی کشور را به خود اختصاص داده که به نظر میرسد ارزش آن به قیمت جهانی سالیانه بالغ بر شش میلیارد دلار میشود . لذا در این متن بیشتر بخش ساختمان مورد توجه قرار دارد و در خصوص ساختمانهای هوشمند و سیستم مدیریتی آنها مطالبی ذکر میگردد.

تعریف ساختمان هوشمند:
ساختمان هوشمند ، ساختمانی است که کلیه زیر سیستمهای کنترلی آن در چارچوب منطقی از پیش تعریف شده و مناسب با وضعیت کاربری ساختمان ، طراحی و پیاده سازی گردیده است . فرآیند کنترل در ساختمان هوشمند از طریق سیستمهای کنترلی انجام میشود که خود هوشمندانه عمل کرده و همواره در ارتباط مستقیم و تعامل با یکدیگرند و در نهایت تأمین کننده نیاز کاربر و طراح در رسیدن به هدف ایجاد ساختمان هوشمند هستند . تعریفی که در ایالات متحده آمریکا در باره یک ساختمان هوشمند عنوان میشود اینچنین است : یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بر دارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه بوسیله یکپارچه کردن چهار عنصر اصلی یعنی سیستمها ، ساختار ، سرویسها و مدیریت و رابطه میان آنهاست . »
به طور کلی ساختمان هوشمند ، ساختمانی است که مجهز به یک زیر ساختار ارتباطاتی قوی بوده که میتواند به صورت مستمر نسبت به وضعیتهای محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را میدهد که از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده نموده و امنیت و آرامش آنها را افزایش دهد . طرح ساختمان هوشمند باعث شده که در مصرف انرژی به مقدار قابل ملاحظه ای صرفه جویی شود و همچنین مدیریت آن بسیار آسان گردد . سیستمهای کامپیوتری بصورت چشمگیری در این رابطه استفاده میشوند . این سیستمها با نامهای مختلفی شناخته شده اند.

سیستمهایی همچون:
-
سیستم مدریت ساختمان:Building management system )) سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکارگیری از آخرین تکنولوژی ها در صدد آن استکه شرایطی ایده آل ، همراه با مصرف انرژی مصرف در ساختمان پدید آورد.
-
سیستم اتوماتیک سازی ساختمانBas :Automatic system) Building) با استفاده از سیستم اتوماتیک سازی ساختمان میتوان از راه دو رساختمان را کنترل کرد.
-
سیستم مدیریت انرژی( Energy Management System :هدف اصلی از سیستم BMS در یک ساختمان ذخیره سازی انرژی و مصرف صحیح و بهینه از امکانات است ، که نتیجه این هدف علاوه بر ذخیره سازی انرژی ، بازگشت سرمایه اولیه که صرف اجرایBMS شده است میگردد.

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان هوشمندBMS چیست ؟
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان بخشهای مختلف ساختمان را کنترل میکند و شرایط حیطی مناسبی را ایجاد مینماید. کنترل هوشمند دما ، کنترل اتوماتیک امنیت ساختمان ، مدیریت هوشمند اطفای حریق و ... از قابلیتهای هوشمند ساختمان هستند . کنترل و دسترسی به سیستم مدیریت هوشمند با استفاده از نرم افزارهای مربوطه در داخل ساختمان و حتی خارج از آن (از طریق اینترنت) مقدور است . سیستمهای کنترل هوشمند انعطاف پذیری بالایی دارند که میتوان به راحتی انها را با نیازهای مختلف منطبق نمود