اهمیت رضايت مشتری چيست؟ چرا بايد مشتريان خود را راضى كنيد؟ برای نشان دادن اهمیت مشتری و ضرورت حفظ او، توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد: 1) هزینه جذب یک مشتری جدید، بین پنج تا 11 برابر نگهداری یک مشتری قدیم است. 2) برای افزایش دو درصدی مشتری، باید 10 درصد هزینه کرد. 3) ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری، در حکم فرار 100 مشتری دیگر است. 4) رضایت مشتری، پیش شرط تمام موفقیت های بعدی شرکت هاست. 5) رضایت مشتری، مهمترین اولویت مدیریتی در مقابل اهداف دیگری چون سودآوری، سهم بیشتر بازار، توسعه محصول و... می باشد. 6) ارزشمندترین دارایی هر سازمان، اعتماد و اطمینان مشتریان است. 7) انتخاب مشتری دایمی و وفادار، تنها شرط بقای دایمی و استمرار فعالیت های کارآمد هر شرکتی است. 8) مدیران ارشد باید شخصا الگوی پایبندی در قبال رضایت مشتری باشند. 9) برای جلب اعتماد مشتریان، کمتر از توان خود قول بدهید و بیشتر از قولی که داده اید، عمل کنید. 10) معادل 98 درصد مشتریان ناراضی، بدون شکایت به سمت رقبا می روند. 11) احتمال این که مشتریان کاملاً راضی (شاد) مجدداً از شرکت شما خرید کنند، شش برابر مشتریان فقط راضی است. 12) گوش دادن به شکایت مشتری 90 درصد کار است و حل کردن آن هفت درصد و پیگیری برای اطلاع از راضی شدن مشتری هم سه درصد دیگر است.