سیستم‌های خورشیدی چگونه کار می‌کنند؟‌

یک سیستم فتوولتائیک یا PV از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. پنل‌های خورشیدی، زیرساخت نصب پنل‌ها روی پشت‌بام یا محل نصب، سیم‌کشی سیستم الکتریکی، و یک مبدل قسمت‌های اصلی این سیستم هستند. از هنگام طلوع خورشید تا غروب خورشید پنل‌های خورشیدی الکتریسیته مستقیم یا DC تولید می‌کنند و به مبدل می‌فرستند. این مبدل برق مستقیم را به برق متناوب یا AC تبدیل می‌کند که مورد نیاز مصرف خانگی است. برق متناوب به تجهیزات الکتریکی خانگی منتقل می‌شود و مصرف می‌شود.
در صورت تمایل و هزینه کردن بیشتر می‌توان یک سیستم ذخیره انرژی که همان ردیف‌های باتری است نیز تعبیه شود تا برای تعداد روزهای مشخصی الکتریسیته برای مصرف ذخیره شود.