پیامد استفاده از فناوری اطلاعات و محوریت قرار گرفتن دانش در جهان امروز ، تغییرات عمده ای است که همه فعالیت های آموزسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، تجاری و .... را تحت تاثیر قرار داده است.

به همین دلیل توجه به الکترونیکی مدترس با اهداف مختلف آموزشی و به خصوص برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با دنیای فناوری اطلاعات ، فرهنگ سازی و آماده کردن آنان برای فعالیت در جهان با شرایط فوق کاملا ضروری به نظر می رسد .

در حال حاض که از اجرای طرح مدرسه هوشمند چند سالی می ذرد تجربیات ارزشمندی به دست آمده که به پاره ای از آنهااشاره می کنیم :

1- استفاده از کامپیوتر در کلاس درس به عنوان ابزاری برای تدریس و تسهیل آموزش و تفهیم بهتر مطالب درسی

2- آماده شدن محیط برای آموزش مهارت های کامپیوتری

3- فرهنگ سازی استفاده صحیح و مفید از اینترنت به خصوص برای اهداف علمی و آموزشی

4- همگانی کردن کار با کامپیوتر در محیط مدرسه اعم از دانش آموزان ، معلمان و کادر اجرایی و حتی اولیا

5- تشویق دانش آموزان به انجام تحقیقات الکترونیکی ، علاوه بر فراهم کردن شرایط استفاده از منابع اینترنتی ، فرصتی است تا دانش آموزان  با بهره گیری و استفاده از مهارتهای کامپیوتری ، تنوع و زیبایی بیشتری به تولیدات خود بدهند.

6- بالا رفتن قدرت ابتکار و اعتماد به نفس در دانش آموزان

7- ایجاد تنوع و تغییر در محیط مدرسه و راه گریز از روز مرگی و یکنواختی

8- وسیع تر شدن دامنه فعالیت دانش آموزان و دبیران

9- آماده شدن شرایط برای فعالیت های گروهی دانش آموزان و دبیران

10- بالا رفتن دانش کامپیوتری دبیران و دانش آموزان

11- پرورش دانش آموزان برای فعالیت و زندگی در عصر حاکمیت فناوری اطلاعات

12- ایجاد انگیزه در دانش آموزان و دبیران برای یادگیری مطالب درسی و ایجاد صمیمیت بیشتر در کلاسهای درس و مدرسه

امید است اجرای اینگونه طرحها به صورت گسترده و فراگیر برای همه دانش آموزان عزیز کشورمان نوید بخش آموزش و پرورشی پویا و آینده نگر باشد.

 

مشکلات اجرای طرح

 

1- نا هماهنگی برنامه های آموزشی برای شرکت دانش آموزان در کنکور و امتحانات نهایی

2- حاکم نبودن روحیه تحقیق و پژوهش و ارزش گذاری به تولید دانش در سیستم آموزشی ما به دلیل متمرکز بودن ساختار آموزشی ، مطالب درسی به صورت یکسال و هماهنگ ارائه می شود به همین دلیل توجه به محفوظات و تسلط بر کتاب ملاک ارزشیابی دانش آموزان محسوب می شود.

با توجه به این که خلاقیت و نو آوری و ابتکار جایگاه چندانی در سیستم ما ندارد اجرای این گونه طرح ها نیز با مشکل مواجه می شود

3- ضعف شدید دانش آموزان در به کار بردن زبان انگلیسی

علیرغم این که آموزش زبان انگلیسی در برنامه درسی دوره راهنمایی و دبیرستان وجود دارد ولی متاسفانه دانش آموزان از تسلط لازم برای استفاده از منابع انگلیسی برخوردار نیستند و با وجود صرف هزینه اهی زیاد آموزش زبان به هیچ وجه کاربردی نیست ، لذا دانش آموزان غالبا توانایی استفاده از سایتهای فارسیرا دارند و از دستیابی به منابع علمی خارجی بی بهره می مانند

4- بالا بودن تعداد دانش آموزان در کلاس

5- زیاد بودن حجم کار دبیران در هفته و کمبود وقت آزاد برای آماده کردن منابع لازم و ارائه تدریس الکترونیکی

6- کمبود وقت در کلاسها به علت حجیم بودن مطالب کتاب های درسی

7- انتظارات مختلف اولیاء از معلمین ، به خصوص توقع آماده کردن دانش آموزان برای شرکت در کنکور

علیرغم مشکلات موجود و برخی نگرانی هایی که ممکن است بی مورد هم نباشد ، ولی ضرورت توجه به اینگونه طرح ها و به تدریج عمومی کردن برای همه دانش آموزان امری اجتناب ناپذیر است .

اعتقادات و تعهد ما به حفظ ارزشها و انتقال شایسته آن به آینده ، ما را بر آن می دارد که دگرگونی های دنیای امروز را در نظر داشته و با بهره گیری صحیح چشم اندازی در خور شان فرزندان عزیز کشورمان ترسیم نماییم