مهمان

مقاله ها

عنوان مقاله : بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای هوشمند با در نظر گرفتن تعامل میان آنها
خلاصه مقاله : در این مقاله مدلی ارائه خواهد شد که در آن تعامل میان - ساختمانهای هوشمند جهت کاهش هزینههای برق مصرفی خانوار در نظر گرفته شده است. به گونهای که ساختمانها قادر خواهند بود با یگدیگر به دادوستد انرژی بپردازند. این امر علاوه بر افزایش مشارکت مصرفکنندگان در امر مدیریت مصرف موجب افزایش بهرهوری انرژی، کاهش هزینه، رقابت در سمت مصرف و افزایش حق انتخاب در خرید برق خواهد شد. در این مقاله فرض میشود ساختمانهای هوشمند دارای منابع انرژی پراکنده از قبیل توربین بادی، پیلسوختی و ذخیرهساز الکتریکی باشند. برنامهریزی بهینه مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از برنامهریزی خطی عدد صحیح ارائه میگردد که در آن با در نظر گرفتن امکان تبادل انرژی میان ساختمانهای هوشمند مدلی جهت بهینه- سازی هزینه مصرف انرژی در یک روز پیشنهاد میگردد. مدل پیشنهادی بر روی دو ساختمان هوشمند متفاوت پیادهسازی شده که نتایج شبیه- سازی موفقیت مدل ارائه شده را نشان میدهد
گردآورنده: شهر هوشمند
دسته بندی : مقالات BMS
مشاهده متن کامل مقاله بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای هوشمند با در نظر گرفتن تعامل میان آنها
عنوان مقاله : سیستم مدیریت ساختمان و مصرف انرژی
خلاصه مقاله : یاران ههای انرژی، هزین ههای ناشی از مصرف 􀀯􀀯 اره: بدون تردید هدفمند ش 􀀯􀀯 اش ای جدید در زمینه 􀀯􀀯 ن رو فناور یها و نوآور یه 􀀯􀀯 رژی را بالا م یبرد و از ای 􀀯􀀯 ط ان 􀀯􀀯 غل ش از پیش به عنوان یک 􀀯􀀯 ای کاهش و مصرف بهینه حام لهای انرژی بی 􀀯􀀯 رو شه ضرورت مطرح م یشود، حال چه فرقی م یکند شما در یک آپارتمان زندگی کنید تان و یا مراکز 􀀯􀀯 ید یا مدیر بیمارس 􀀯􀀯 کونی، مدیر کارخانه باش 􀀯􀀯 یا در یک مجتمع مس بهداشتی و درمانی، در یک مؤسسه آموزشی فعالیت کنید یا مالک هتل باشید و... مهم این است که باید مدیریت مصرف انرژی را در دست بگیرید. سیستم مدیریت ک م یکند چگونه از 􀀯􀀯 ما کم 􀀯􀀯 به ش )Building management system( اختمان 􀀯􀀯 س هدررفت انرژی در بخش ساختمان جلوگیری کنید. البته را ههای دیگری را هم در آینده به شما همراهان پیشنهاد خواهیم کرد، اما فراموش نکنید که علاوه بر قانون هدفمند کردن یاران هها، قانون دیگری در خصوص الگوی مصرف انرژی در راه است.
گردآورنده: شهر هوشمند
دسته بندی : مقالات پروژه های هوشمند
مشاهده متن کامل مقاله سیستم مدیریت ساختمان و مصرف انرژی
عنوان مقاله : شیشه و نانو تکنولوژی 2 ( پنجره های هوشمند)
خلاصه مقاله : حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجره ها هدر می رود. به همین دلیل تلاش برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها بر روی پنجره ها متمرکز شده است. مطالعات زیادی برای یافتن روش‌های ذخیره انرژی صورت گرفته و نیاز به ذخیره انرژی باعث شده تا انواع جدیدی از پنجره‌های شیشه‌ای در ساختمان‌ها و همچنین در دیوارهای سالن کنفرانس در اداره‌ها به‌کار برده شود. این تکنولوژی کاربردهای فراوانی دارد. به عنوان مثال شیشه¬ای را تصور کنید که قابلیت تغییر از حالت شفاف به حالت کدر، توسط یک کلید را داشته باشد. می توان از این شیشه برای پنجره خانه (در حالت نیاز به ایجاد عدم دید)، برای جلوی فروشگاه ها در شب و همچنین حمام استفاده کرد. با وجود اینکه استفاده از این شیشه خصوصی، هنوز متداول نشده است اما نمونه های زیادی در تمام دنیا وجود دارد. اما پنجره‌های هوشمند موجود، از پنجره های الکتروکرومیک گرفته تا پنجره های با ذرات معلق، همگی به کمک ما شتافته تا به طریق هوشمند به کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی کمک کند.
گردآورنده: هوشمند سازه پرسیس
دسته بندی : مقالات فن آوری جدید
مشاهده متن کامل مقاله شیشه و نانو تکنولوژی 2 ( پنجره های هوشمند)
عنوان مقاله : دوربین مداربسته تحت شبکه
خلاصه مقاله : در چند سال اخیر تعداد بسیار زیادی از دوربین های تحت شبکه وارد بازار شده اند و از آنها در بسیاری از پروژه های امنیتی و سیستم های نظارتی استفاده شده است. در این میان نشریات و مجله های تجاری نیز با اشتیاق و علاقه ایی وصف ناپذیر بخش های مهمی از انتشارات خود را بررسی،معرفی آخریت تکنولوژی ها و دوربین های موجود در بازار ،اختصاص داده اند .با وجود تمام این تلاش ها از طرف نشریات و مجلات مذکور هرچند شاید برای بعضی از کاربران و مشتریان خاص سیستم های نظارتی یک دید کلی در زمینه ی دوربین های مدار بسته تحت شبکه ایجاد شده باشد،اما همچنان نگرانی هایی در این زمینه گریبان گیر بسیاری از کاربران عادی است . دلیل دیگری نیز برای این مسئله وجود دارد و آن هم توضیح و بیان بی مورد بسیاری از مسائل نامربوط،تحت عنوان دوربین های تحت شبکه است. و به همین دلیل بسیاری بسیاری از جست و جو ها برای مشخص کردن این که یک محصول برای کاربرد های امنیتی حرفه ایی مناسب است یا خیر؟ به پاسخ قانع کننده ای نمی انجامد
گردآورنده: پرشین الکترونیک
دسته بندی : مقالات فن آوری جدید
مشاهده متن کامل مقاله دوربین مداربسته تحت شبکه