مهمان

مقاله ها

عنوان مقاله : هوش مصنوعی
خلاصه مقاله : انسان از ابتدای خلقت دنبال راهی بود تا بتواند بسیاری از کارهای خود را آسانتر کرده و بسیاری از امورات خود را توسط اشیاء یا وسایل دیگر و یا با به خدمت گرفتن حیوانات انجام دهد. و با توجه به قدرت تعقلی که خداوند در انسان قرار داده ، انسان توانست تا فکر کند ، کار کند ، و وسایل مورد نیاز خود را تامین نماید . از تولید آتش و ذوب فلزات ابتدایی گرفته تا اکنون که اتسان برای تفریح و سرگرمی به کرات دیگر مسافرت می کند . در این بین انسان همواره در این فکر بود تا وسیله ی دیگری بتواند کارهای او را انجام دهد. که این کار در ابتدا چون بیشتر کارهای انسانها بدنی بود با برده گیری انسانهای دیگر انجام می شد اما به مرور زمان باتکامل زندگی ها بسیاری از مواردی پیش روی انسان قرار گرفت که انسان نیاز به فکر کردن و محاسبه کردن داشت . بنابرین باید به چیزی دست می یافت که بتوانند امورات اداری کارهای محاسباتی و منطقی و بسیاری دیگری از مسائل او را حل کنند .
گردآورنده: مهندسین مشاور کاسپین
دسته بندی : مقالات فن آوری جدید
مشاهده متن کامل مقاله هوش مصنوعی