دومین دوره آموزشی فناوری خانه هوشمند TIS ویژه دانشجویان رشته های مهندسی در محل شرکت فنی مهندسی رعد نیرو برگزار شد.