حضور قدرتمند كليه نمايندگان برند TIS در هجدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان اصفهان كه در تاريخ 22 تا 26 مهرماه در محل دائمي نمايشگاه هاي استان اصفهان برگزارگرديد با استقبال بي سابقه بازديد كنندگان روبرو شد.در اين نمايشگاه آخرين و جديدترين محصولات اين برند مورد بازديد عموم قرار گرفت و بازديدكنندگان با مزاياي خانه هوشمند آشنا شدند.