نخستین نشست خانه های هوشمند در خدمت شهر هوشمند با هدف تبادل نظر بین گروه هوشمند سازی TIS و سازمان شهرداریهای اصفهان در راستای ایجاد ساختمانهایی هوشمند در  بیست و یکم آبان ماه سال جاری به میزبانی سازمان شهرداریهای اصفهان با همکاری گروه هوشمند سازی سوشیانت و گروه رادمان هوشمند در ساختمان مرکزی سازمان شهرداریهای اصفهان ،  برگزار گردید.

 از اهداف برگزاری این جلسه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

بررسی قابلیت خانه های هوشمند

بررسی تکنولوژی DIY در خانه های هوشمند TIS

بررسی ظرفیت های موجود در شهرداریها برای هوشمند سازی ساختمانهای زیر مجموعه شهرداریها

بررسی تاثیر ساختمانهای هوشمند در مدیریت انرژی

گروه هوشمند سازی سوشیانت  و سازمان شهرداریهای اصفهان در این نشست به توافقی برای برگزاری نشست های دوره ای برای شهرداریهای اصفهان دست یافتند.

امید است برگزاری این قسم جلسات و تبادل نظر بین کارشناسان مجرب خانواده TIS و ارگانهای مربوطه راهگشای پیشرفت هر چه سریعتر کشور عزیزمان ایران در صنعت ساختمان باشد.