استفاده از سيستم‌هاي نوين توليد انرژي ضروري است

استفاده از سيستم‌هاي نوين توليد انرژي در سطح مجتمع‌هاي مسکوني و مراکز درماني با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي ضروري است.

رئيس امور پژوهش، فناوري و توسعه شرکت ملي گاز بر ضرورت استفاده از سيستم‌هاي نوين توليد انرژي در سطح مجتمع‌هاي مسکوني و مراکز درماني تاکيد و يکي از مهم‌ترين راهکارهاي تحقق اين مهم را بهره‌گيري از سيستم‌هاي توليد همزمان سرمايش، گرمايش و برق (CHP و CCHP) در بخش انرژي برشمرد
حميد بنياد در نخستين نشست هم‌انديشي استفاده از سامانه توليد همزمان برق، حرارت و برودت در سطح صنعت گاز که به ميزباني شرکت گاز بوشهر برگزار شد، با اشاره به فوايد استفاده از سيستم‌هاي توليد همزمان برق، حرارت و برودت گفتبا توجه به تاکيداتي که در ماده 52 قانون اصلاح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري صورت گرفته و ابلاغ شده است، بايد فناوري‌هاي مصرف بهينه انرژي را بطور جدي در دستور کار قرار دهيم
وي ادامه داد: يکي از مهم‌ترين راهکارهاي تحقق اين مهم، بهره‌گيري از سيستم‌هاي CHP و CCHP در بخش انرژي است
رئيس امور پژوهش، فناوري و توسعه شرکت ملي گاز ايران گفت: به منظور انجام مطالعات بيشتر و استقرار سيستم‌هاي توليد همزمان برق، حرارت و برودت در کشور، بايد يک متولي واحد در بخش انرژي وجود داشته باشد
وي افزود: در شرايط فعلي بدليل عدم وجود چنين متولي، بايد هماهنگي و همفکري موثرتري بين سه وزارتخانه نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت صورت گيرد تا علاوه بر اجماع هرچه بيشتر بين اين سه وزارتخانه، در خصوص نحوه کار، مدل مناسبي نيز در زمينه قيمت حامل‌هاي انرژي برق و گاز ارائه شود.

ضرورت تشکيل کارگروه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنعت   
وي يادآور شد: هم اکنون بسياري از کشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، به منظور مصرف بهينه انرژي به استفاده از سيستم‌هاي CHP و CCHP روي آورده و به خوبي از نتايج و تاثيرات استفاده از اين سامانه‌ها آگاه هستند و از آنها بهره مي‌جويند که در اين خصوص لازم است ما نيز ضمن مطالعات بيشتر و تدوين نقشه راه، نسبت به فراگير شدن اين سيستم‌ها در سطح کشور اقدام کنيم
اين مسئول خاطرنشان کرد: چنانچه استفاده از سيستم‌هاي نوين توليد انرژي در سطح مجتمع‌هاي مسکوني و تجاري مراکز درماني، بيمارستان‌ها و ادارات، جايگزين سيستم‌هاي سنتي شود، علاوه بر کمک به محيط زيست و کاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي شاهد صرفه‌جويي هرچه بيشتر و البته افزايش راندمان توليد انرژي در سطح کشور خواهيم بود
بنياد افزود: مطابق با ماده 52 قانون اصلاح الگوي مصرف، سه وزارتخانه نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت ملزم به تشکيل کارگروهي به سرپرستي وزارت نفت و انجام وظايف خود به منظور اصلاح الگوي مصرف هستند و در همين خصوص در سطح وزارت نفت برآنيم تا ضمن همکاري و تعامل با وزارتخانه‌هاي ياد شده، پس از انجام مطالعات گسترده و دقيق و بهره‌گيري از نتايج حاصل از استقرار سيستم‌هاي مذکور در برخي از شرکت‌هاي گاز استاني، اقدام به تدوين نقشه راه براي پياده‌سازي هرچه بيشتر سيستم‌هاي توليد همزمان برق، حرارت و برودت در سطح کشور کنيم.

اجراي سيستم CHP و CCHP در بوشهر 
رئيس امور پژوهش، فناوري و توسعه شرکت ملي گاز يادآور شد: هم اکنون در چهار شرکت گاز استاني شامل بوشهر، مازندران، خراسان و گلستان اقدامهاي ارزنده‌اي در خصوص مطالعه و استقرار اين سيستم‌ها در حال انجام است و در اين ميان شرکت گاز استان بوشهر موفق به اجراي اين سيستم به صورت پايلوت و در مقياس کوچک شده است که بي‌شک نتايج حاصله توسط اين شرکت‌ها مي‌تواند نقشي اساسي در تدوين نقشه راه و نيز کمک به ساير شرکت‌هاي گاز استاني براي استقرار سيستم‌هاي مذکور داشته باشد
بنياد، همچنين نبود يک مدل مناسب در زمينه قيمت برق و گاز را يکي ديگر از مشکلات موجود در زمينه استقرار سامانه‌هاي يادشده عنوان کرد و افزود: بي شک رفع اين مشکل نيز در تعامل نزديک بين اين دو وزارتخانه حاصل مي‌شود
رئيس امور پژوهش، فناوري و توسعه شرکت ملي گاز با مطلوب ارزيابي کردن برگزاري اين نشست و نتايج حاصل از آن، شرکت گاز استان بوشهر را يکي از شرکت‌هاي گاز استاني موفق در زمينه عملياتي و پژوهشي عنوان کرد و گفت: خوشبختانه پروژه‌هاي عظيم و مهم پژوهشي متعددي توسط اين شرکت اجرا شده که مدير عامل و اعضاي شوراي پژوهش اين شرکت همچنان با جديت و علاقه در حال ادامه مسير هستند