جناب آقای مهندس رسول زاده مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور انرژی با حضور در دفتر هوشمند اکسیس آذربایجان بر همکاری با برند TIS در زمینه هوشمندسازی پروژه های مسکونی و اداری-تجاری تاکید کرد. شرکت مهندسین مشاور انرژی که از قدیمی ترین شرکت مشاور در شهرستان تبریز می باشد هم اکنون در حال اجرای پروژه اداری-تجاری عتیق در شهرستان تبریز میباشد که این مجتمع اداری-تجاری بزرگترین مجتمع در نوع خود در خاورمیانه خواهد بود.