در خلال برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان 94 در تبریز آقای Bryan Wu نماینده شرکت Shimge یکی از تولید کنندگان برتر پمپ و الکتروموتور در دنیا، از غرفه هوشمندسازی TIS بازدید نمود. در این بازدید ضمن توضیح کاربردهای سیستم هوشمند در بخش مکانیکال ساختمان، بر همکاری فی مابین جهت استفاده از تجربیات شرکت هوشمند اکسیس آذربایجان تاکید شد.