پروژه سالن همایش دانش دانشگاه فنی حرفه ای در شهریور ماه سال 94 بعد از ارائه مشاوره های متخصصین شرکت هوشمند سازی کاما به تیم کمیته فنی دانشگاه فنی و دفاعیه های ایشان با موافقت از جانب ریاست دانشگاه و کمیته فنی آغاز، و با تامین از محل صرفه جویی منابع مالی در 14 بهمن ماه سال 1394 توسط پروفسور شفیعی رئیس دانشگاه های فنی حرفه ای کشور افتتاح گردید. در این مراسم کلیه حضار با اهمیت هوشمند سازی و برند TIS آشنا شدند و از کلیه عملکرد های سالن تمام هوشمند دانش دیدن کردند. در پایان مراسم لوح سپاس و حسن انجام کار از جانب پروفسور شفیعی رئیس دانشگا های فنی و حرفه ای کشور، جناب دکتر کیانی ریاست محترم دانشگاه فنی تبریز، جناب دکتر شهرتی فر فرماندار محترم تبریز، جناب مهندس سبزی مدیر عامل شرکت تبریز کار و کارآفرین نمونه استان و .... به شرکت هوشمند سازی کاما تقدیم گردید. 

منبع خبر: http://tct.ac.ir/?MID=21&Type=News&TypeID=1&id=694