بر اساس امضای تفاهم نامه ای بین شرکت خانه هوشمند پارس و دانشگاه سراسری اراک، کلاس های آموزشی سیستم هوشمند ساختمان در این دانشگاه برگزار خواهد شد.