شرکت آراد به عنوان نماینده گروه کاما  در این نمایشگاه توانایی های خانواده بزرگ TIS را به نمایش گذاشت و همچنین با پرزنت عالی و آموزش DIY در محل نمایشگاه به مراجعه کنندگان محترم، کارفرمایان و فعالان صنعت ساختمان را با این تکنولوژی آشنا نمود.