کلاس های اموزشی خانه هوشمند به صورت جامع برگزار شده و بعد از اتمام دوره مدرک IEEE به داوطلب اعطا میشود.