شرکت رعدنیرو به عنوان نماینده گروه TIS در استان خراسان در نمايشگاه تخصصی دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار مشهد که 17 تا 19 آذرماه در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار شد حضور یافت.
این حضور که با دعوت دانشگاه خراسان انجام گرفته بود با استقبال دانشجویان و اساتید دانشگاه های مختلف و مسئولین شهری قرار گرفت.
گفتنی است در نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار، آخرین دستاوردهای فناورانه شرکت های داخلی و خارجی و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در معرض دید علاقمندان و سرمایه گذاران قرار میگیرد.