مهمان

فهرست محصول

نام محصول : پنل Outdoor TIS
وضوح بالای صدا و تصویر قابلیت اینرکام (ارتباط  صوتی و تصویری بین طبقات) تحت شبکه  bus اجرای سناریو
نام محصول : پنل Indoor TIS
تمام لمس - فول کالر - قابلیت اینترکام - فراخوانی و اجرای 12 سناریو - آلبوم دیجیتال -