مهمان

فهرست محصول

Relay 8 Channels 16 Amps RLY-8ch-16A RLY-8ch-16A controller,  it used to control the lighting channels or shutter motors (Max 16 Amps per channel) , suitable for high load circuit. it can be Programmed manually for lighting channels, or by PC for advanced scene setting . also it has access holes for its mechanical relay to switch on each channel by hand in case of emergency network failure. Important Features -  Strong latching green relay each 16Amps. -  Mechanical switch for each relay for emergency turning ON/OFF. -  Can be used to control 4 different shutters or motors. -  Can Be programmed manually with TIS panels.  -  Low consumption Products (15mA/24VDC Normal Running) -  Include 8 built in scenes and sequences, -  LED for network life and for each channel indicator . -  Working with TIS bus protocol -  ABS anti-flame case. -  UL USA  certified relay, terminal, ICs and PCB. -  Product CE certified.
رله هوشمند نقش مهمی در خانه هوشمند را دارند می‌توان به عنوان خروجی اصلی در سیستم‌های خانه هوشمند نام برد. رله هوشمند TISبه صورت Free Voltage می باشد و می تواند از هر کانال خود تا 10 آمپر جریان را عبور دهد. ازجمله امکانات این عملکرد: دارای ۱۲ کانال با توان خروجی ۱۰ آمپر برای هر کانال      امکان کنترل خطوط روشنایی(به صورت 0 یا 1)      قابلیت برنامه ریزی دستی در سیستم هوشمند با کلیدهای هوشمند      قابلیت  کنترل شیر برقی و سیستم‌های گرمایش از کف      قابلیت اتصال به سیستم‌های گرمایش و سرمایش و کنترل آن توسط سیستم هوشمند      مناسب برای کنترل پرده برقی (بازاری و هوشمندTIS)      استفاده هوشمند از کانال‌ها بصورت فیلیپ فلاپ      هماهنگ شدن اتوماتیک ID با بقیه سیستم       امکان تبدیل شدن به ماژول HVAC به صورت INTER LOCK سه کاناله برای کنترل فن کوئل      قابلیت تبدیل به ماژول 2 motor  به صورت INTER LOCK  دو کاناله برای کنترل پرده برقی نحوه برقراری ارتباط به2 صورت اتصال ماژول ها توسط کانکتور و سیم کشی مجزا از طریق TIS –bus دارای کلید broadcast برای کنترل عملیات قابلیت آپگرید توسط درگاه USB رله هوشمند TIS به چهار صورت: 12 کانال 10 آمپر – 8کانال 16 آمپر – 6 کانال 5 آمپر – 4 کانال 10 آمپر تولید می‌شوند.   Valve Lighting Curtain Module VLC-12CH-10A VLC-12CH-10A is designed to control  Fan speed valve , lighting and shutter , this Module supports 12 independent channels of 10Amps each,  it can be programmed manually for lighting , shutter ,  Fan Speed channels, or by PC for advanced Programming . Important Features -  Strong relay each of  10Amps. -  Can be used for FCU Fan speed, lighting or shutter. -  Can Be programmed manually with TIS panels.  -  Economic Cost suitable for residential and offices Project. -  Low Noise and Fast Relay Switch. -  Include 12 built in scenes and sequences, -  LED for network life and for each channel indicator . -  Working with TIS bus protocol -  ABS anti-flame case. -  UL USA  certified relay, terminal, ICs and PCB. -  Product CE certified.
Panel Addition 3 Relay 5Amps ADD-3R-5A ADD-3R-5A is designed also to support  lighting control or 1 FCU to control 3 fan speeds as low, medium and high speed also can be set to control cool, heat, FAN as HVAC controller.  It give the panel a bus network port with extra functions of controlling 3rd party curtain motor left and right.  each output can support 3  Amps load. Important Features -  3 output Relay switch. -  can configure to control lights. - can configure to control HVAC and Fan Speed. -  Working with TIS bus protocol -  PC anti-flame case. -  UL USA  certified terminal, ICs and PCB. -  Product CE certified.
Relay 4 Channels 10 Amps RLY-4ch-10A RLY-4ch-10A controller,  it used to control the lighting channels or shutter motors (Max 10 Amps per channel) , it can be Programmed manually for lighting channels, or by PC for advanced scene setting . also it has access holes for its mechanical relay to switch on each channel by hand in case of emergency network failure. Important Features -  Fast and low noise relay switch each 10 Amps. -  Can be used to control 4 lighting channels or 2 different shutters or motors. -  Can Be programmed manually with TIS panels.  -  Low consumption Products (15mA/24VDC Normal Running) -  Include 4 built in scenes and sequences, -  LED for network life and for each channel indicator . -  Working with TIS bus protocol -  ABS anti-flame case. -  UL USA  certified relay, terminal, ICs and PCB. -  Product CE certified.