مهمان

مشخصات محصول

جدیترن محصول کمپانی TIS با نام Power Meter یا Energy Meter  عرضه شده است که کنترل و مدیریت برق مصرفی را در اختیار شما قرار می دهد.

از مزایای این ماژول میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1.عدم محدودیت نسبت به کنتورهای سه فاز یا تکفاز

2.اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو به صورت جداگانه

3.محاسبه کیلو وات ساعت مصرفی و نیر محاسبه ریالی آن

4.محاسبه میزان مصرف انرژی در دوازده ماه سال توسط نمودار

5.تعریف بازه مصرف انرژی در سه رنگ سبز،زرد،قرمز و تعریف دقیق ذخیره انرژی در زمان های مختلف روز

6.فعال و یا غیر فعال کردن سناریوی ذخیره انرژی تنها با یک کلیک

در واقع میتوان گفت برای هوشمندسازی یک ساختمان و تعریف انرژی مصرفی برای بازگشت سرمایه اولی این ماژول نیاز است،که بتوان به صورت واقعی 

از اسم هوشمند برای ساختمان استفاده کرد.