مهمان

مشخصات محصول

کنترل روشنایی و شدت روشنایی های ال ای دی 12 - 36 ولت 

قابلیت کنترل 64 کانال

تغییر رنگ و ایجاد طیف نوری 16 میلیون رنگ

ایجاد و فراخوانی 16 scene