مهمان

مشخصات محصول

پشتیبانی از تمام ledهای 12 -36 ولت

سازگازی با تمام سیستم های دالی موجود در بازار

چهار کانال با چهار آدرس های مختلف، 4 کانال به طور جداگانه کار

تنطیم آدر دالی به دو روش اتوماتیک و دستی

نمایش آدرس دالی به صورت دیجیتال

سازگار با SR-2400TL، SR-2400TG، SR-2400TS، SR-2400LC، SR-2400GC، SR-2400SC