مهمان

ارائه قیمت هوشمندسازی بصورت آنلاین
برای ساختمان شما

مشخصات پروژه و کارفرما
مشخصات سیستم کنترل روشنایی
نام فضا تعداد سرخط on/off تعداد سرخط دیم معمولی تعداد سرخط دیم LED تعداد سرخط دیم RGB تعداد سرخط دیم کم مصرف
سالن پذیرایی
نشیمن
آشپزخانه
راهرو خوابها و ورودی
خواب مستر
خواب 1
خواب 2
خواب 3
سرویسهای بهداشتی و حمام
مشخصات کنترل سیستم سرمایش و گرمایش
انتخاب نوع کلید اتاقها
نام فضا انتخاب سری کلید انتخاب نوع کلید تعداد کلید رنگ کلید عکس کلید
سان پذیرایی
نشیمن
آشپزخانه
راهرو خوابها و ورودی
خواب مستر
خواب 1
خواب 2
خواب 3
سرویسهای بهداشتی و حمام
تاچ پنل سیستم هوشمند
سایر امکانات سیستم هوشمند مورد نیاز