مهمان

مشخصات پروژه های منتخب

مجموعه 9 واحدی با تمام امکانات سیستم هوشمند ، از قبیل روشنانیی ، گرمایش سرمایش ، سیستم صوتی ، کنترل از طریق موبایل و تبلت ، SMS و پرده برقی

همچنین دارای سونا و استخر کاملا هوشمند میباشد