مهمان

مشخصات پروژه های منتخب

کنترل سیستم روشنایی-سیستم سرمایش و گرمایش-کنترل تجهیزات ریموت دار-کنترل اتاق کنفرانس-کنترل از طریق موبایل تبلت و کامپیوتر-کنترل از طریق اینترنت