پروژه

نام پروژه:
مجتمع تجاری و اداری ضیابری
نام کارفرما:
مهندس دیانسایی
توضیحات:
نوع کاربری:
اداری
استان:
گيلان
شهر:
رشت
آدرس:
رشت ، خیابان لاکانی ، بلوار آیت الله ضیابری

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
عباسعلی پور اشمنان طالمی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
گيلان
شهر:
رشت