پروژه

نام پروژه:
کلینیک پزشکی فارابی
نام کارفرما:
خانم دکتر نسیم دادرس
توضیحات:
نوع کاربری:
اداری
استان:
گيلان
شهر:
رشت
آدرس:
رشت ، خیابان سعدی ، پل بوسار

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
عباسعلی پور اشمنان طالمی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
گيلان
شهر:
رشت