پروژه

نام پروژه:
سیستم هتلینگ سوئیتهای سرپرستی بانک کشاورزی استان گیلان
نام کارفرما:
شرکت فورسمنت و بانک کشاورزی
توضیحات:
نوع کاربری:
اقامتی توریستی
استان:
گيلان
شهر:
رشت
آدرس:
رشت ، میدان فرهنگ ، ابتدای خیابان آزادگان ، سرپرستی بانک کشاورزی و مدیریت امور شعب گیلان

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
عباسعلی پور اشمنان طالمی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
گيلان
شهر:
رشت