پروژه

نام پروژه:
ساختمان مسکونی هوشمند صدوق
نام کارفرما:
آقای راستگو
توضیحات:

خانه هوشمند TIS , ساختمان هوشمند TIS , هوشمند سازی ساختمان TIS

نوع کاربری:
مسکونی
استان:
قم
شهر:
قم
آدرس:
45 متری صدوق

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
محمد بلالی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
قم
شهر:
قم