پروژه

نام پروژه:
ساختمان مسکونی
نام کارفرما:
مهندس نصراله تبار
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
مازندران
شهر:
بابل
آدرس:
بابل . خ گل

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
محمد نيكزاديان . بيژن نصرالهي
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
مازندران
شهر:
بابل - بابلسر