پروژه

نام پروژه:
ساختمان مسکونی هوشمند اسدی
نام کارفرما:
آقای اسدی
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
مازندران
شهر:
بابل
آدرس:
بابل . پشت اسخر ضرابپوری

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
محمد نيكزاديان . بيژن نصرالهي
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
مازندران
شهر:
بابل - بابلسر