پروژه

نام پروژه:
ساختمان هوشمند دوبلکس
نام کارفرما:
ابوالحسنی
توضیحات:
نوع کاربری:
مسکونی
استان:
اصفهان
شهر:
سپاهان شهر
آدرس:
میدان شاهد- خیابان توحید- مقابل ساختمان پاسارگاد 5

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
علی معقول
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
اصفهان
شهر:
اصفهان