پروژه

نام پروژه:
رستوران بیچه ایتالیا واقع در مجموعه هتل های آزادی
نام کارفرما:
طباطبایی
توضیحات:
نوع کاربری:
رستوران و کافی شاپ
استان:
تهران
شهر:
تهران
آدرس:

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مسعود بابایی
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
تهران
شهر:
تهران