پروژه

نام پروژه:
ویلای تریبلکس برق
نام کارفرما:
آقای عباس آبادی
توضیحات:
نوع کاربری:
ویلایی
استان:
كرمانشاه
شهر:
کرمانشاه
آدرس:
خیابان برق،کوچه شهید بهزاد اسور

درباره پیمانکار

نام شرکت:
نام مدیریت:
مزدک کولیوند
آدرس:
تلفن:
موبایل:
وب سایت:
استان:
كرمانشاه
شهر:
کرمانشاه